"Vzdelávanie je investícia bez rizika."

Zameriavame sa na výučbu business angličtiny, nemčiny, fínčiny 

a slovenčiny pre cudzincov.

  • Naša výučba sa zameriava na ľudí s vyššou jazykovou úrovňou, ktorí majú záujem obohatiť svoje znalosti v oblasti obchodu, trade a brand marketingu, logistiky, transportu, výroby, ľudských zdrojov a podnikania.
  • Osvojíte si obchodné termíny, zaužívané frázy a slovnú zásobu používanú v obchodných vzťahoch, v e-mailovej komunikácii, telefonickom rozhovore, marketingu, či bankovníctve.
  • Samozrejmosťou je úvodné "zaraďovacie" testovanie, priebežné testovanie progresu jednotlivých študentov a záverečné testovanie dosiahnutej úrovne ovládania cudzieho jazyka.
  • V prípade firemnej výučby vypracujeme študijný plán na mieru.
  • Kurzy je možné absolvovať v sídle klienta v rámci bratislavského kraja alebo online.