Katarína Gajdošová, CEO/konateľ spoločnosti

Vyštudovala som City Univerzity  v Bratislave. 

Spoločnosť acenter, s.r.o., ktorá sa zameriava na výučbu cudzích jazykov, som založila pred 12 rokmi, po ukončení rodičovskej dovolenky.   Aktívne sa venujem výučbe biznis angličtiny a príprave na pohovor. Študentom ponúkam moje znalosti  angličtiny v oblasti obchodu, trade a brand marketingu. Neustále zvyšovanie záujmu zo strany nových klientov ma priviedlo k myšlienke založiť "dcérsku"  spoločnosť, ktorá sa bude zaoberať biznis úrovňou výučby cudzích jazykov.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

V mojej pracovnej histórii som sa zameriavala v spoločnosti Poštová banka, a.s. na strategické plánovanie činnosti oddelenia, zodpovednosť za finančný rozpočet gestorských položiek nakupovaných komodít, zodpovednosť za riadenie oddelenia obstarávania, personálne riadenie nákupu oddelenia.

V spoločnosti Šariš, a.s. som pracovala s trhovými štatistikami s následnou analýzou údajov, spolupracovala som s marketingovými tímami s cieľm podpory predaja, pracovala som na vytváraní stratégií (značky, kanály, trhy, partneri) v rámci POS,  zodpovedala som za strategický nákup a dosahovanie rozpočtu, validáciu zoznamu produktov.

ŠKOLENIA: 

  • Trade marketing way
  • Sales Academy of Šariš
  • Predajné a vyjednávacie zručnosti - Scott&Hadget Consulting
  • Prezentačné zručnosti - interný tréning SABMiller
  • Vyjednávacie zručnosti - Motiv P

AKÁ SOM?

Vo svojej práci mám jasný cieľ, verím svojim schopnostiam, dôverujem svojmu tímu ľudí, mám takzvaný "can-do" approach, som kreatívna, neustále sa vzdelávam, poznám balans medzi empatiou a pro-biznisovou orientáciou. Ako lektorka som prísna a náročná, avšak klienti sa po zvládnutí náročných hodín posúvajú stále bližšie k splneniu svojich kariérnych snov. 

A to je odpoveď na otázku, prečo to robím.... Pretože mojim cieľom   je robiť úspešných ľudí, ktorí do seba investujú čas i peniaze, ešte úspešnejšími.

Pretože vzdelávanie je investícia bez rizika.